OCOP HÀ TĨNH: ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG 31 SẢN PHẨM ĐỢT 1/2021

Trong 3 ngày từ ngày 24/9 – 26/9, hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh đợt 1 năm 2021 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩn OCOP tỉnh Hà Tĩnh

Tham gia đợt đánh giá, phân hạng đợt 1 có 31 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng, trong đó, huyện Cẩm Xuyên có 7 sản phẩm, Hượng Khê 6, Nghi Xuân 4, Can Lộc 3, Lộc Hà 3, thị xã Kỳ Anh 2, Thạch Hà 2, Vũ Quang 2, Đưc Thọ và Hương Sơn mỗi huyện 1 sản phẩm.

Sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1.

Tại hội nghị ngoài thực hiện theo bộ tiêu chí quy định quyết định số 1048/QĐ-TTg và quyết định số 781/QĐ- TTg của thủ tướng chính phủ, hội đồng còn ban hành quy chế đánh giá, phân hạng với các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn như: Các tiêu chí về chất lượng sản phẩm sẽ được đánh giá đầu tiên và phải đạt tối thiểu 20 điểm mới đánh giá các nhóm tiêu chí tiếp theo, các sản phẩm có giá trị sản lượng tạo ra trong năm đánh giá phải đạt tối thiểu 500 triệu đồng, doanh thu dự kiến sau 3 năm đạt tối thiểu 1 tỷ đồng …

Từng thành viên hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua phần mềm và được thực hiện công khai, trực tiếp và trực tuyến trên mạng xã hội đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

Khu vựng trưng bày sản phẩm dự thi.

Tại mỗi buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm phải trình bày, giới thiệu sản phẩm của mình trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng chất lượng và yêu cầu đề ra. Mục đích là để có sản phẩm OCOP đạt các tiêu chuẩn quy định, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được truy xuất nguồn gốc bài bản.

Sau 3 ngày làm việc công tâm, hội đồng đã đánh giá phân hạng xong 31 sản phẩm, kết quả 30 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao.

các sản phẩm tham gia OCOP (Các sản phẩm Hoàng Anh đồng hành)

Trong đợt đánh gía phân hạng đợt 1 tại tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Hoàng Anh vinh dự được đồng hàng cùng 15 cơ sở, bước đầu được đánh giá cao trong hội nghị và đều đạt từ 3 sao, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao.  Trong những thời gian tới Hoàng Anh tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở trên những chặng đường tiếp theo, để đưa các sản phẩm ngày càng bay xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước.