HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.

Bà Lê Thị Thêm, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, PCT Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Ninh tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chiều 29/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký trên 429 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Ninh nằm trong 16/63 địa phương có số doanh nghiệp phát triển cao trong cả nước; doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 61,9% so với giai đoạn 2011 - 2015, số doanh nghiệp tạm ngừng quay trở lại hoạt động bình quân giai đoạn 2016-2020 so giai đoạn 2014-2015 đạt 178,9%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đội ngũ doanh nhân Quảng Ninh không ngừng lớn mạnh trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ doanh nhân của tỉnh có khoảng 10.300 người, nếu tính cả 24.188 chủ hộ kinh doanh đang hoạt động và 12.012 chủ hộ kinh doanh trong khu vực phi chính thức thì tỉnh Quảng Ninh có khoảng 46.500 doanh nhân. Dưới sự quản lý, điều hành của các doanh nhân, khu vực doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước có xu hướng tăng dần qua các năm, thu hút được trên 396.500 lao động, chiếm khoảng 55% lực lượng lao động của toàn xã hội. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ bản lĩnh, sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường, dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro, vươn lên cạnh tranh trên thị trường quốc tế; nhiều doanh nghiệp được nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt, nhiều doanh nhân của tỉnh được lọt vào danh sách 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Bà Lê Thị Thêm, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, PCT Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Ninh tham dự Hội nghị

Trong thời gian qua bà Lê Thị Thêm cùng các doanh nhân trẻ tại Quảng Ninh đã nỗ lực không ngừng, nhất là đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid- 19 từng bước củng cố, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, được đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương trong hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, Bà Lê Thị Thêm cùng các đại biểu tham dự đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong phát triển doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, đóng góp ý kiến cùng với tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong những giai đoạn tiếp theo Bà Lê Thị Thêm sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính Trị. Phát huy tài năng, trí tuệ, năng lực xây dựng và phát triển công ty TNHH đầu tư Hoàng Anh ngày càng phát triển bền vững, chung tay phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: Tổng hợp