HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP HUYỆN HƯƠNG KHÊ TỈNH HÀ TĨNH ĐỢT 1 2021

Trong ngày 14/9 vừa qua UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Đồng chí Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện chủ trì.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hương Khê.

Tham gia đánh giá, phân hạng đợt này có 6 sản phẩm, gồm: Kẹo Cu đơ Hoàng Nguyên; bưởi Phúc Trạch Thảo Vân; bưởi Phúc Trạch sinh thái Choa; bưởi Phúc Trạch Nhật Hằng; bưởi Phúc Trạch Bắc Sơn và Hương Trầm Hiền Linh.

Sản phẩm dự thi bưởi Phúc Trạch Bắc Sơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẩm định hồ sơ đối với 6 sản phẩm; đánh giá các sản phẩm dựa vào các tiêu chí theo quyết định 1048, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Sản phẩm dự thi kẹo cu đơ Hoàng Nguyên.

Trên cơ sở đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, từng tiêu chí, thành viên trong hội đồng thống nhất nhận định: Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện năm nay đều là những sản phẩm nông thôn tiêu biểu, được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, phát triển đa dạng; hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng; xây dựng và bảo hộ logo, bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì, tem nhãn.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hương Khê.

Kết quả, Hội đồng thẩm định đánh giá, phân hạng 2 sản phẩm đạt 4 sao gồm bưởi Phúc Trạch Thảo Vân, xã Phúc Trạch và bưởi Phúc Trạch sinh thái Choa, xã Hương Trạch. 4 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Kẹo Cu đơ Hoàng Nguyên, thị trấn Hương Khê; bưởi Phúc Trạch Nhật Hằng, xã Lộc Yên; bưởi Phúc Trạch Bắc Sơn, xã Hương Thủy và Hương Trầm Hiền Linh, xã Phúc Trạch.

Sản phẩm dự thi Bưởi Phúc Trạch Thảo Vân

Cũng tại Hội nghị, thành viên Hội đồng đã góp ý, bổ sung một số nội dung để các cơ sở hoàn thiện, chuẩn bị tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh sắp tới.

Sản phẩm dự thi Hương Trầm Hiền Linh.

Đến nay huyện Hương Khê đã có 13 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, trong năm 2021 có 18 sản phẩm tham gia đăng kí đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP.